Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η κατάσταση της Εισαγωγής μιας Προσφοράς είναι "Η εισαγωγή απορρίφθηκε"